TDKs kassetter på svenska marknaden testade av Elektronikvärlden 1983. Vilka kassetter var bäst och hur stod de sig i konkurrensen med andra märken? Dessa kassetter av TDK testades: TDK MA-R, TDK MA, TDK SA-X, TDK SA, TDK AD-X, TDK AD, TDK D.

TDK Testresultat

TDK MA-R
TDK MA-R med kassett gjord i metall och plast

TDK lär vara världens största bandtillverkare. TDK:s metallband, förpackat i stabil kassett av metall och plast heter MA-R, och samma band i plastkassett heter MA.

TDK MA-R detalj

Banden är identiska men metallkassetten är mera stabil och bör tåla en hel del. Båda banden är mycket förnämliga. De tillhör toppskiktet på fyra band som vi här placerat i grupp 1. Där finns inte mycket att anmärka på: dynamiken är hög, frekvensgången är bra och allt är under god kontroll.

I klass med de flesta andra metallband ligger också TDK’s bästa band av kromtyp. Det är TDK SA som vi placerar i grupp 2. Bandet ger mycket hög dynamik och förnämliga värden också i övrigt.

TDK SA-X är ett band av kromtyp med mera diskanthöjning och mindre dynamik. Dynamiken minskar framför allt på grund av att bandet inte klarar så höga inspelningsnivåer. Ändå är SA-X ett bra kromband som vi sorterar in i klass 3.

Bland de allra bästa järnoxidbanden finner vi TDK-banden AD-X och AD. X-et står här, som ofta, för x-tra diskant. AD-X höjer nivån med nära 2 dB vid 10 kHz och ger ett ganska högt brus. Det senare balanseras av hög utstyrbarhet som håller den totala dynamiken uppe. TDK AD ger något lägre dynamik, som fortfarande är hög, men ger dessutom en rakare frekvensgång. Båda banden är alltså bra, men olika.

I sämsta slutgruppen, nr 6, finner vi TDK D, ett billighetsband av enklaste slag.

Förklaring till klasserna/grupperna:

  1. Bästa banden på marknaden. Här finns bara typ IV
  2. Mycket bra band. Här finns både typ IV och typ II.
  3. Bra band av typ IV, II och I.
  4. Användbara band av typ II och I.
  5. Enkla band av typ I.
  6. Här hamnar de allra enklaste banden av typ 1

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta kassett tillverkare förändrade sina band genom åren och ibland ändrade de beteckningen på dem men ofta förändrades bandkvalitén utan att man ändrade beteckningen. Så om man läser gamla tester är det viktigt att veta när de är gjorda samt vilken årgång kassetterna som testades var.