Sony kassettband testade 1983

Sony Kassettband test

1983 genomförde Elektronikvärlden ett större test av kassettband som fanns att tillgå på svenska marknaden. Dessa kassetter av Sony testades: …