I ett test i Elektronikvärlden 1983 testade man ett stort antal kassettband som fanns tillgängliga på svenska marknaden. När det kom till Agfa så testade man följande kassetter: Agfa MeIV, CrII-S, CrII, FeI-S samt Agfa FeI.

Agfa testresultat

Agfa FeI-S

Agfa förnyade bandsortimentet totalt förra året. Man har alltså haft ett år på sig att stabilisera banden. Jämfört med för ett år sedan mäter vi något lite sämre diskant hos metallbandet, MeIV. Ändå är det ett utmärkt band, även om vi kan skilja det en nyans från de allra bästa.

Två kromband erbjuds från Agfa. Det dyrare av dem, CrII-S, ståtar med lägst brus av alla kassetter! Närmaste konkurrent ger ca 1 dB högre brus, och det är ganska mycket i ett sådant här sammanhang.

Man kan däremot inte styra ut bandet särskilt kraftigt. Tack vare det låga bruset blir ändå dynamiken särklassigt hög, och lika med de allra bästa banden i testet.

Dessutom utmärker sig CrII-S av att ge en kraftig diskanthöjning. Det gör att vi trots den höga dynamiken bara placerar bandet i grupp 3. Den som inte störs av diskanthöjningen kan värdera det mycket högre.

Vi talade här ovan om ”närmaste konkurrent” när det gällde brus. Den konkurrenten är ingen annan än Agfas andra kromband, som heter CrII. Vi har placerat det i grupp 4. Skillnaden mot superkrombandet är främst att det ger lägre (ca 1,5 dB) dynamik.

Två järnoxidband finns också med i Agfas sortiment. Det bättre av dem heter FeI-S, och ger också en kraftig diskanthöjning. I övrigt ger det ändå så bra egenskaper att vi placerar det i grupp 3, där de bästa järnoxidbanden ligger. Det går inte att spela in lika kraftigt på det som på många andra av de bästa banden, men i gengäld är bruset lågt.

Enklaste bandet heter FeI och är det enda Agfabandet som ger dålig diskant. Det gör att det passar bra in i grupp 5 med enkla band som i princip bara uppfyller kravet ”fungerar”.

Förklaring till klasserna/grupperna:

  1. Bästa banden på marknaden. Här finns bara typ IV
  2. Mycket bra band. Här finns både typ IV och typ II.
  3. Bra band av typ IV, II och I.
  4. Användbara band av typ II och I.
  5. Enkla band av typ I.
  6. Här hamnar de allra enklaste banden av typ 1

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta kassett tillverkare förändrade sina band genom åren och ibland ändrade de beteckningen på dem men ofta förändrades bandkvalitén utan att man ändrade beteckningen. Så om man läser gamla tester är det viktigt att veta när de är gjorda samt vilken årgång kassetterna som testades var.

Relaterade artiklar:

TDK kassettband testade 1983

Sony kassettband testade 1983

Pioneer kassetter testade 1983

Maxell kassettband testade 1983