Här kommer ett test av Maxell från Elektronikvärlden 1983. Maxell var definitivt en av de ledande producenterna av inspelningsbara kassetter under 80-talet. Dessa kassetter ingår i testet, Maxell MX, XLII-S, XLII, XLI-S, UD, UL.

Maxell testresultat

Maxell UL

Om nya Maxellband skrev vi i Elektronikvärlden nr 10 i år. Här möter vi dem igen, i ett större sammanhang. De allra bästa banden i det här testet är fyra metallband, och Maxell MX är bland dem. Bandet klarar av mycket höga nivåer, och har en relativt låg brusnivå. Kromband har dock i regel lägre brusnivå än metallband. Resultatet blir ändå en hög dynamik, och dessutom är bandet bra på alla de egenskaper vi bedömer: Rak frekvensgång, hög maxnivå i diskanten, små variationer i utnivån och liten kopieringseffekt.

Nästa Maxellband heter XLII-S och är också mycket bra. Vi har placerat det i grupp 2, vilket är samma grupp som de flesta metallband, trots att XLII-S är ett band av kromtyp, som är billigare än metall.

XLII-S har den högsta dynamiken i testet, som resultat av både hög utstyrbarhet och lågt brus. Frekvenskurvan pekar lite uppåt; en liten anmärkning i den annars imponerande bilden.

Lite enklare är XLII som placerar sig i grupp 3 bland de kromband som är bra, men som ändå ligger en bit under toppklassen. Främsta orsaken till att XLII ligger under toppen är att dynamiken är ett par dB lägre.

I samma grupp 3 finner vi också Maxell UD och XLI-S bland de bästa järnoxidbanden. Vi hänför dem alltså till samma grupp, men det till trots finns det givetvis skillnader. XLI-S har en mycket hög dynamik, tack vare både mycket hög användbar nivå och lågt brus. Däremot pekar frekvenskurvan en aning uppåt. Den saken är bättre hos UD som annars ger lite blygsammare dynamik. Båda banden ger mycket små nivåvariationer.

Maxell UL, till sist, finns inte så mycket gott att säga om. Det är ett enkelt band som placerar sig i grupp 5.

Förklaring till klasserna/grupperna:

  1. Bästa banden på marknaden. Här finns bara typ IV
  2. Mycket bra band. Här finns både typ IV och typ II.
  3. Bra band av typ IV, II och I.
  4. Användbara band av typ II och I.
  5. Enkla band av typ I.
  6. Här hamnar de allra enklaste banden av typ 1

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta kassett tillverkare förändrade sina band genom åren och ibland ändrade de beteckningen på dem men ofta förändrades bandkvalitén utan att man ändrade beteckningen. Så om man läser gamla tester är det viktigt att veta när de är gjorda samt vilken årgång kassetterna som testades var.

Relaterade artiklar:

TDK kassettband testade 1983

Sony kassettband testade 1983

Pioneer kassetter testade 1983