I ett stort test av 68 olika kassettband kan du här läsa vad man tyckte om de olika kassetterna i tidningen Hifi&Musik 1986. Kom ihåg att detta är ett test som utfördes på nya kassettband 1986 och det innebär inte säkert att du får samma värden idag om du utför testet på kassetter från 1986.

Maxell UD-II cirka 1985-88

Kassettband som testats

Normal – Typ I

Basf LH-MI, Basf LH-MXI, Denon DX1, Denon DX3, Denon DX4, Fuji DR, Fuji FR, Fuji FRI-S, ICM SDI, ICM SDXI, JVC FI, JVC UFI, Maxell UR, Maxell UDI, Maxell XLI-S, Media XM-1, Media XM-2, Media XM-3, PDM Ferro, PDM Triox. HG, Philips FEI, Philips UFI, Scotch XSI, Shape FE, Sony HF, Sony HF-S, Sony HF-ES, TDK D, TDK AD, TDK AD-S, TDK AD-X, Technics LN, Technics XD, Technics NX, That’s FX.

Kromdioxid – Typ II

Basf CR-EII, Basf CR-MII, Denon HD8, Fuji FR-II, Fuji FR-IIS, Fuji GT-II, ICM CXII, JVC UFII, Maxell UDII, Maxell XLII, Maxell XLII-S, PDM Crolyn HG, Philips UCII, Scotch XSII, Shape CR, Sony UX, Sony UX-S, Sony UX-ES, Sony UX-Pro, TDK SF, TDK SA, TDK SA-X, Technics HG, That’s EM-X.

Metall – Typ IV

Denon HD-M, Fuji FRMetal, Maxell MX, Sony Metal-ES, TDK MA-X, TDK MA-XG, Technics ME, That’s MG-X, That’s MR-XPRO.

Testresultat

Segrare – Typ I

I normalgruppen, typ I, finner man att That’s EM-X vunnit gruppen med 21 poäng. Deras bedömning lyder: Frekvensgången för That’s EM-X är mycket bra, även om det finns ett litet lyft i diskanten. Utstyrbarheten är superb och känsligheten är optimal, dvs 0db. Dynamik och distorsion är marginellt sämre än närmaste konkurrent.

Som god tvåa kommer Sony HF-ES med 20 poäng. Deras bedömning lyder: Sony HF-ES har gruppens bästa dynamik och lägsta distorsion. Frekvensgången är rak, utan något lyft i diskanten. Utstyrbarheten är också mycket god. Enda minustecknet är att känsligheten är något för hög.

Därefter kommer sex band som alla har samlat ihop 19 poäng och alltså håller en hög klass:

Denon DX4 har hög dynamik och bra känslighet, låg distorsion och hög utstyrbarhet.

Fuji FR har bra känslighet, låg distorsion och hög utstyrbarhet, speciellt i diskanten.

Fuji FRI-S har även den bra känslighet, låg distorsion och hög utstyrbarhet, särskilt i diskanten. Frekvensgången lyfter dock något för mycket i diskanten.

Maxell UDI har en rak frekvensgång, bra dynamik, distorsionen är relativt låg och utstyrbarheten hög.

Sony HF-S påminner mycket om Sony HF-ES, men dynamiken är något sämre och distorsionen något högre.

TDK AD-X har en rak frekvensgång, hög dynamik, bra känslighet och låg distorsion. Utstyrbarheten i diskanten är dock något låg.

Segrare – Typ II

I kromdioxidgruppen, typ II, har vi en klar vinnare – Basf CR-MII, som fått 21 poäng. Deras bedömning lyder: Basf CR-MII har en hög dynamik och hög utstyrbarhet. Känsligheten överrenstämmer med IEC-normen och distorsionen är förhållandevis låg. Frekvensgången sträcker sig högt upp, men lyftet i diskanten är något för hög.

På delad andraplats i krom-gruppen, på 20 poäng, kommer Sony UX-ES och Sony UX-PRO. Skillnaden är att PRO har bättre mekanik än ES. Båda banden har en bra frekvensgång, även om de lyfter något i diskanten. Dynamiken är bra, distorsionen är låg och utstyrbarheten mycket god. Känsligheten hos båda banden är dock något för hög.

Segrare – Typ IV

I Metall-gruppen, typ IV, behåller Sony sitt grepp över konkurrenterna. Sony Metal-ES är även i år en överlägsen segrare med 29 poäng. Deras bedömning lyder: Sony Metal-ES har en mycket rak och bra frekvensgång. Bandet har en extremt hög dynamik, distorsion är mycket låg och utstyrbarheten är hög. Känsligheten är dock något för hög.

På delad andraplats, med 27 poäng, återfinner vi Fuji FRMetal och That’s MR-XPRO. Banden har endast marginellt sämre utstyrbarhet än Sony Metal-ES och till och med bättre känslighet.

Skillnaderna mellan Fuji FRMetal och That’s MR-XPRO är ytterst små. That’s bandet har något bättre dynamik och distorsion, medan Fuji bandet har något bättre frekvensomfång. Diskanten faller dock av något tidigt, särskilt på That’s MR-XPRO. Känslighet och utstyrbarhet är identiska.

Så här har de mätt

Den mätbandspelare de använt är en Nakamichi BX-300E, som laboratorietrimmats för att optimalt följa IEC-normen. 0 db-nivån är satt till 250 nWb/m, som är en fastställd referensnivå för kassettbandspelare.

Ni kan läsa mer om hur de mätt och tolkningar av mätvärdena i det scannade testet nedan. En kul detalj är att vi även får se priserna för kassettbanden från 1986. Testet publicerades i Hifi&Musik nr 11 1986. Mycket nöje.

Test av kassettband sid 1
Test av kassettband sid 2
Test av kassettband sid 3
Test av kassettband sid 4
Test av kassettband sid 5
Test av kassettband sid 6
Test av kassettband sid 7
Test av kassettband sid 8
Test av kassettband sid 9
Test av kassettband sid 10
Test av kassettband sid 11
Test av kassettband sid 12

Relaterade artiklar:

De olika typerna av inspelningsbara kassettband

Maxells kassettband under åttiotalet