Om ni är intresserade av vad TDK själva sa om sina kassetter 1990 så har ni möjlighet att läsa det här. Jag gillar att läsa gamla broschyrer och reklam om kassettband. Idag bjuder vi på produktinformation/säljsnack från en TDK broschyr från 1990.

TDK MA-XG kassettband

TDK MA-XG. State Of The Art

TDK MA-XG är troligen den analogkassett som kommer originalet närmast. Därför att den kombinerar de överlägsna magnetiska egenskaperna hos världens första metallband med dubbla skikt och precisionen hos en unik och sofistikerad kassettkonstruktion. Två tekniska höjdpunkter som tillsammans ger ”The State of the Art”.

Bästa bandet

Den helt omkonstruerade TDK MA-XG innehåller en världsnyhet: det första metallbandet med dubbla magnetskikt. Liksom hos TDK SA-X är bottenskiktet i första hand avpassat för låga frekvenser och höga MOL-värden, medan toppskiktet konstruerats för höga frekvenser och minsta möjliga brus. Omfattande laboratorie- och lyssningsprov har utförts för att få fram två olika typer av Finavinx metallpartiklar som harmonierar perfekt med varandra. Resultatet är att MA-XG har det största dynamikomfånget av alla TDK-kassetter både i bas och diskantregistren. MOL-värdena är otroligt höga och ger ett fantastiskt transparent och fint detaljerat ljud även vid konstant höga ljudnivåer – oberoende av musiktyp. Om det finns någon ljudkassett med verklig masterband-kvalitet så är det definitivt TDK MA-XG.

Bästa mekanismen

När RS-III (Reference Standard III) kassettmekanismen utvecklades slog TDK in på helt nya vägar. Modulationsbrus, svaj och fasfel har reducerats till gränsen för vad som är möjligt – genom en ny ram och dubbla sidor av material med olika styvhet och resonansdämpande egenskaper, genom att öka massan i det resonanskänsliga området kring bandstyrningen och genom att använda en ny typ av bandstyrningsblock med hög precision. Bandet kan nu utveckla sin fulla potential och ge ett ljud som återger det digitala originalet absolut autentiskt.

Ja så kunde det låta 1990, högtravande, tekniskt och bombastiskt. Men visst är det härligt. Och det var onekligen en riktigt bra kassett.

TDK MA-XG State of the Art