I en broschyr från 1990 presenterade TDK sina kassetter. Och såhär presenterade de Metal-kassetten TDK MA-X.

TDK MA-X. Bandet CD:n Drömmer Om

TDK MA-X är ett verkligt högklassigt band speciellt avpassat för inspelning av digitalljud som t ex CD. Det har kontinuerligt förbättrats. Tack vare exceptionell dynamik och fantastiskt frekvensomfång kan det lagra även den tekniskt mest sofistikerade musik och återge den med originalets fulla styrka och transparens.

Toppljud genom toppteknologi

TDK MA-X är produkten av en unik kombination av avancerade teknologier. Från utvecklingen av Finavinx magnetpartiklar, Focussed-MagneticControl-teknologien, optimeringen av skikttjockleken och speciella bindemedel till en ny process som förbättrar egenskaperna hos ytan och bandets magnetiska jämnhet. Detta ger TDK MA-X en så bred dynamik, en så väl balanserad frekvensgång och ett så brett frekvensomfång att det naturtroget kan återge hela det musikaliska spektrat från det känsligaste pianissimo till det kraftfullaste fortissimo. Det gör TDK MA-X till den idealiska kassetten för sofistikerade DDD-inspelningar.

Fantastisk stereoeffekt och transparens

Den förbättrade SP-AR-II-mekanismen med sitt tvåskiktsskal bidrar väsentligt till den naturtrogna stereoeffekten hos TDK MA-X. Genom den resonansdämpande konstruktionen reduceras modulationsbruset till ett minimum. Kassettskalets mikrometertoleranser garanterar absolut fasprecision hos stereokanalerna. Ett klart och detaljrikt stereoljud är resultatet.

TDK MA-X

Relaterat:

Vad sa TDK själva om TDK MA-XG 1990?

Sony kassettband testade 1983

Pioneer kassetter testade 1983