I ett test från 1983 kan man läsa om dessa kassettband av Philips: Metal, MC-II, UC-II, UF-I samt FE-I.

Philips testresultat

Philips UC-II

Philips var en av de första tillverkarna som tog fram metall-band. Den produkt man har idag heter helt enkelt Philips Metal. Bandet är bra, men några andra tillverkare har fått fram ännu bättre produkter. Det är främst dynamiken som ligger lite lägre på Philipsbanden än hos de allra bästa. Vi placerar Philips Metal i grupp 2.

Det finns två kromband att välja på från Philips. Det bättre av dem heter MC-II och placerar sig i gruppen med andra bra kromband, klass 3. Också här skiljer främst dynamiken bandet från den absoluta toppen. Man får också en viss diskanthöjning, men sammantaget är bandet ändå bra som kromband betraktat.

Som något mindre bra bedömmer vi Philips UC-II. Det har visserligen ett lägre brus, men kan inte styras ut lika kraftigt som MC-II, och därmed blir dynamiken ungefär densamma. Däremot är förmågan att återge kraftig diskant sämre, och bandet ger mer kopieringseffekt. Därför placerar vi UC-II i klass 4.

Philips bästa järnoxidband heter numera UF-I och utmärks av att man kan spela in mycket starkt på det. Däremot är bruset inte särskilt lågt. Dynamiken blir därmed av medelklass när det gäller järnoxid, och bandet placerar sig i grupp 4.

I allra enklaste klassen av band finner vi Philips FE-I. Det ger framför allt riktigt dålig diskant, men övriga egenskaper är inte heller så imponerande.

Förklaring till klasserna/grupperna:

  1. Bästa banden på marknaden. Här finns bara typ IV
  2. Mycket bra band. Här finns både typ IV och typ II.
  3. Bra band av typ IV, II och I.
  4. Användbara band av typ II och I.
  5. Enkla band av typ I.
  6. Här hamnar de allra enklaste banden av typ 1

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta kassett tillverkare förändrade sina band genom åren och ibland ändrade de beteckningen på dem men ofta förändrades bandkvalitén utan att man ändrade beteckningen. Så om man läser gamla tester är det viktigt att veta när de är gjorda samt vilken årgång kassetterna som testades var.

Relaterade artiklar:

TDK kassettband testade 1983

Sony kassettband testade 1983

Pioneer kassetter testade 1983